Historie dechové orchestru

Historie dechové hudby v Hradci nad Moravicí se píše od roku 1894, kdy zdejší krejčí - vojenský muzikant - Petr Kvasnička zakládá svou dechovou kapelu. V ní nachází uplatnění celá řada hudebníků z Hradce a okolí, kteří do té doby působili v kapelách německých.

Kapela brzy získá věhlas a tak o hraní na zábavách nemá nouzi. Od té doby, se dvěma světovými válkami vynucenými přestávkami, v Hradci nad Moravicí dechová hudba působí.

V současné době působí v Hradci nad Moravicí orchestr, v němž účinkuje 30 kmenových členů. V obsazení 1. a 2 křídlovka, 1., 2., 3. B-trubka, trombon, bastrubka B, 1., 2., a 3 horna, tenor, baryton, flétna, Es-klarinet, 1., 2., 3. B-klarinet, bas B, bicí (buď souprava, nebo rozšířené složení - velký buben, malý bubínek, činely) hraje běžný dechovkový repertoár, počínaje klasickými lidovkami, přes koncertní skladby komponované pro velké dechové orchestry. Ve svém repertoáru má i skladby z muzikálů např. Evita, Cats, West Side Story apod.

Kapela pravidelně vystupuje v seriálu letních promenádních koncertů v Opavě, pořádá koncert v prostorách státního zámku v Hradci nad Moravicí. Pravidelně taktéž pořádá vánoční koncerty v kostelích v Hradci nad Moravicí, Opavě Komárově a Kravařích.

Svůj klasický dechovkový repertoár uplatňuje při vystoupeních na akcích pořádaných různými místními spolky. Je schopen vystupovat i při různých akcích církevních. Samozřejmě hraje též na pohřbech. Kapelníkem hudby je Karel Müller. Dirigentem a uměleckým vedoucím byl do roku 2013 Štefan Revaj. Nyní je uměleckým vedoucím ing. Jiří Šrom a druhým dirigentem Ilja Banar.

V roce 2006 bylo založeno občanské sdružení s názvem DECHOVÝ ORCHESTR HRADEC NAD MORAVICÍ. Na základě § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník) bylo toto občanské sdružení transformováno na spolek. Spolek je zapsán dnem 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu L, vložce 7029 pod názvem Dechový orchestr Hradec nad Moravicí spolek s právní formou spolek.

V současné době dochází k obnovení družebních styků s dechovým orchestrem města Liptovský Hrádok. Družební spolupráce se uskutečňuje vzájemnými návštěvami a společnými vystoupeními jak v České, tak i Slovenské republice.